Rok Rzeki Wisły

Uczelnia Łazarskiego włączyła się w obchody Roku Rzeki Wisły. Studenci wzięli udział w pływaniu tradycyjnymi łodziami po Wiśle.
Idea obchodów zyskała poparcie szeregu instytucji i samorządów. W 2016 Sejm przyjął uchwałę, w której ustanowił rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły.
Więcej informacji: http://www.rokwisly.pl/