Boże Narodzenie 2016


Zbliża się dla wielu z nas, czas najważniejszy, Świąt Bożego Narodzenia, chwil rodzinnych spotkań, odwiedzin, wspomnień i zadumy nad bliskimi i tymi, którzy od nas odeszli.
Wyrazicielami przesłania dla Was wszystkich, Waszych przyjaciół, znajomych niech będą słowa „kolędy żeglarskiej” Andrzeja Koryckiego i Dominiki Żukowskiej.

Kłaniają się Państwu Serwis Zalewu Włocławskiego, Marek „BROWAREK” i Juliusz „JULO”

https://youtu.be/QF3sG-_bQko